تابعیت

شهروندی ترکیه 


از ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۸، تغییراتی در قوانین مربوط به اخذ تابیعت ترکیه توسط اتباع خارجی ایجاد شده است. بر اساس این تغییرات، اتباع خارجی که یکی از معیارهای زیر را داشته باشند، در صورت سرمایه گذاری، حق شهروندی ترکیه را خواهند داشت


Turkish Citizenship - GOLDCITY
  • سرمایه گذاری در املاک و مستقلات به ارزش ۲۵۰.۰۰۰ دلار در ترکیه به شرطی که ملک به مدت ۳ سال فروخته نشود (میتواند ۱ ملک یا بیشتر باشد، ارزش کل مهم است)
  • ایجاد یا خرید شرکتی با سرمایه ۵۰۰.۰۰۰ دلار یا بیشتر به شرط عدم فروش به مدت ۳ سال
  • سرمایه گذاری ۵۰۰.۰۰۰ دلار یا بیشتر در سازمان‌های دولتی یا بانک‌های عمومی مشروط به اینکه به مدت ۳ سال برداشت نشود
  • سرمایه گذاری در املاک و مستقلات باید مطابق با قوانین و مقررات ترکیه انجام شود. خارجی‌ها میتوانند در املاک مسکونی، ساختمان‌های تجاری، زمین یا زمین‌های کشاورزی
  • برای بر آوردن شرایط سرمایه گذاری کنند. ضمن انجام این سرمایه گذاری، آنها ملزم به انتقال اسناد مالکیت املاکی هستند که از طرف خود در ادارات ثبت اسناد و املاک خریداری میکنند
  •  
  • برای درخواست شهروندی ترکیه، متقاضی باید دارای مجوز اقامت معتبر یا کارت شناسایی آبی باشد. هنگام درخواست تابیعت، همسر یا شوهر فرد و فرزندان زیر ۱۸ سال نیز میتوانند با آن‌ها درخواست دهند. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری یک نفر از خانواده برای درخواست تابیعت ترکیه کافی است
  •  درخواست مستقیم به اداره کل امور داخلی، جمعیت و امور شهروندی برای شهروندی ترکیه امکان پذیر نیست، کلیه درخواست‌ها باید توسط وکلای مجاز رسیدگی شود. اگر درخواست با تمام مدارک پشتیبان صحیح مطابق با الزامات قانون باشد، معمولا ظرف ۳ ماه به پایان می‌رسد
  •  
  • از جمله مدارک مورد نیاز برای درخواست شهروندی ترکیه، گذرنامه، اجازه اقامت یا اجازه کار،عکس‌های متقاضی،شناسنامه و اسناد بیشتری را می‌توان درخواست کرد. متقاضی یا افراد نباید تهدیدی برای امنیت ملی ترکیه باشند. آنها باید از صحت مدارک و اطلاعاتی که در حین درخواست خود را ارائه میکنند مطمئن باشند

در حالی که سرمایه گذاری خود در ترکیه را با دفتر املاک گلدسیتی انجام میدهید، نماینده فروش شما در تمام مراحل همراه شما خواهد بود و در تمام مراحل از جمله درخواست شهروندی ترکیه به شما کمک می‌کند

  +90 242 606 17 77